53. WIELKI LUBIEŃ

O KOŚCIELE … [LINK]
O PARAFII … [LINK]